Arsip Blog

Perang Akhir Zaman di Tanah Syam

perang

Syam adalah negeri iman dan Islam saat terjadi huru-hara dan peperangan dahsyat. “Pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang: satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Iraq. Ibnu Hawalah bertanya: Wahai Rasulullah, pilihkan

Tersimpan di Religi Dengan label: ,

ini klik iklan